Artykuł nr 897 | 2012-10-31 21:37:36

Po co potrzebne są procedury i jak je tworzyć?

Procedury normują działalność przedsiębiorstwa, regulują prowadzone czynności oraz pozwalają udokumentować zachodzące procesy w sposób zgodny z założeniami opisanymi w dokumentacji proceduralnej. Wdrożenie procedur poprawia także efektywność firmy i może przynieść jej wiele korzyści ekonomicznych. Wdrożenie i przestrzeganie wielu rodzajów procedur jest także wymagane przepisami prawa.

Procedury są potrzebne. Dowiedz się, jak bardzo pomogą ci one w prowadzeniu biznesu i relacjach z pracownikami oraz klientami.


Po co tworzyć procedury?

Procedury to inaczej regulaminy, które tworzy się przede wszystkim po to, by usystematyzować szereg rozmaitych działań w firmie i ułatwić pracownikom wykonywanie powierzonych im obowiązków oraz współpracę pomiędzy poszczególnymi działami i osobami z zewnątrz. Innymi słowy, wdrożenie procedur sprawia, że praca jest prostsza, przyjemniejsza i przynosi korzyści ekonomiczne, gdyż każdy z zatrudnionych wie, w jaki sposób postępować, jak wykonywać powierzone zadania, a także czego robić nie można i jakie konsekwencje mogą wypływać ze źle wykonanych obowiązków. Procedura w postaci spisanego dokumentu jest swoistym „przepisem na wykonywanie pracy”, mówiącym kto, co, i w jaki sposób ma wykonać.

Procedury są potrzebne także po to, by osoby/podmioty kontrolujące działalność firmy np. rewident z Urzędu Skarbowego lub różnego rodzaju komisje, posiadały punkt odniesienia, do którego będą mogli przyrównać zastaną sytuację podczas przeprowadzania kontroli.

Czego mogą dotyczyć procedury?

Procedury mogą dotyczyć tego, co w danej firmie jest uważane za istotne i co powinno być wykonywane według ściśle określonych zasad. Procedury powinna posiadać każda firma, mniejsza czy większa, i niezależnie od tego, co jest przedmiotem jej działalności, czy to firma produkująca świece, piekarnia, sklep, warsztat samochodowy, czy pracownia artystyczna. Procedury w małych firmach zwykle nie posiadają formy pisemnej i przekazywane są na zasadzie „umówienia się” co do sposobu wykonywania danej czynności. Forma ustna nie zawsze jednak jest przestrzegana, bywa pomijana i traktowana jako nieistotna. Procedurą można więc objąć np. zarządzanie jakością (np. ISO), sposób obsługi klientów, sposób wytwarzania i pakowania określonego produktu, zasady zabezpieczania firmy w porze, gdy już nikt w niej nie przebywa, zasady wprowadzania nowego pracownika do firmy, zasady przyznawania premii pracowniczych itd. Rodzajem procedur, które spotyka się wszędzie, niezależnie od typu działalności firmy, są wszelkiego rodzaju zasady BHP i przeciwpożarowe, które regulowane są przez odrębne przepisy.

Szukaj okazji!

Dodaj Komentarz Po co potrzebne są procedury i jak je tworzyć?

comments powered by Disqus