Artykuł nr 892 | 2012-10-31 15:19:53

Finansowanie stowarzyszeń

Stowarzyszenie to forma organizacyjna opierająca się głównie na ludziach. Już sama nazwa sugeruje współpracę jednostek społecznych, dążących do uzyskania wspólnego celu. Siła marzeń i potrzeby tych ludzi jednoczą ich w formę organizacyjną, którą kiedyś musieli finansować sami, jednak w dzisiejszych czasach mogą liczyć nie tylko na pomoc państwa, ale i obywateli. Dowiedzmy się zatem, jakie możliwości w finansowaniu stoją przed stowarzyszeniami.

Zakładasz stworzyszenie? Dowiedz się, ską pozyskać pieniądze na jego założenie i prowadzenie.

Pierwszą formą zbierania funduszy przez stowarzyszenia było wpisowe i okresowe składki członkowskie. Dodatkowo, jeżeli stowarzyszenie cieszy się popularnością, a chętnych do wstąpienia do takiej organizacji jest wielu, można manipulować wielkością stawki, dokonując w ten sposób selekcji swoich przyszłych członków. Pozwala to na osiągnięcie większych dochodów i bardziej zmotywowanych współpracowników.

Dotacje i subwencje

Podobnie, jak inne formy organizacyjne, również stowarzyszenie ma dostęp do wszelkiego rodzaju dotacji celowych i subwencji ogólnych. Dobrze przygotowany projekt na pewno uzyska dofinansowanie. Otrzymanie pieniędzy budżetów publicznych ułatwić może także pozytywna opinia publiczna na temat stowarzyszenia.

Współpraca z podmiotami gospodarczymi

Stowarzyszenie może i często decyduje się na współpracę z innymi przedsiębiorstwami na zasadach sponsoringu. Wówczas promuje swojego sponsora, który w zamian oferuje mu środki pieniężne, swoje produkty czy usługi. W ten sposób sponsor staje się popularny na rynku i zyskuje dobre imię, a stowarzyszenie może realizować własne cele.

Działalność gospodarcza pod stowarzyszeniem

Stowarzyszenie ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem, że uzyskany tą drogą zysk będzie w pełni przeznaczony na cele związane z działalnością stowarzyszenia. Powodem takiej restrykcji jest fakt, że działalność prowadzona pod stowarzyszeniem może korzystać z wielu ulg podatkowych.

Szukaj okazji!

Dodaj Komentarz Finansowanie stowarzyszeń

comments powered by Disqus